Location

Haartmaninkatu 4

Date

13 Sep 2018

BOUNCE -rintasyöpäpotilaan tukeminen sairauden aikana ja sen jälkeen Minisymposium sidosryhmille

Järjestäjä: HUS Tutkimuskeskus

Arvioitu osallistujamäärä: 30-40

HUSin Syöpäkeskuksen tavoitteena on kehittää palveluitaan ja prosessejaan potilaslähtöisemmiksi ja vaikuttavammiksi. Syöpäkeskus koordinoi parhaillaan EU-rahoitteista tutkimus- ja innovaatiohanketta BOUNCE, jonka tavoitteena on kehittää tapoja tukea rintasyöpäpotilaiden selviytymistä ja elämänlaatua. Hankkeesta voi lukea lisää täältä: https://www.bounce-project.eu

Toivotamme Sinut tervetulleeksi BOUNCE mini symposiumiin pohtimaan yhdessä rintasyöpäpotilaiden tukemista sairauden aikana ja sen jälkeen. Päivän tarkoituksena on kerätä rintasyöpäpotilaiden tukemisen asiantuntijat ja kokemusasiantuntijat eri sektoreilta yhdessä miettimään rintasyöpäpotilaiden kokonaisvaltaista hoitoa ja kuntoutumista. Tavoitteena on näiden toteutuminen jatkossa entistä paremmin eri toimijoiden yhteistyönä. Tilaisuuden aluksi HUSin syöpäkeskuksen toimialajohtaja Johanna Mattson orientoi osallistujat aiheeseen. Tämän jälkeen osallistujat jakaantuvat ryhmiin ja työskentelevät erilaisten etukäteen määriteltyjen teemojen parissa fasilitaattorin tuella. Osallistujilla on tilaisuuden aikana mahdollisuus nostaa esiin tärkeitä teemoja ja vaikuttaa siihen, miten rintasyöpäpotilaiden tuki jatkossa järjestetään. Osallistujat saavat päivästä lyhyen yhteenvedon.