Location

Haartmaninkatu 4

Date

14 May 2018

Lapsus-hankkeen loppuseminaari

Järjestäjä: HYKS Lasten ja nuorten sairaudet

Lapsus-hankkeen loppuseminaari (Lapsiperheiden uudistuva sairaala – Potilaskokemus palvelupolkujen arvon kehittäjänä, HYKS/TYKS/OYS Lastenklinikat, Aalto-yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto).
Seminaarissa esitellään kolmivuotisen tutkimushankkeen tuloksia ja hahmotellaan yhdessä osallistujien kanssa potilakokemustiedon keruun ja hyödyntämisen tulevaisuuden näkymiä.

Arvioitu osallistujamäärä: 50